Help

    CIRS China, 288 Qiuyi Road, Binjiang District, Hangzhou City, China

    TEL: +86-571-8720 6574 

    FAX: +86-571-8720 6533

    Mail: susan@cirs-group.com